OSAKA 光のルネサンス 2010 - ウエストライトパーク(西会場)

ホームOSAKA 光のルネサンス 2010

ウエストライトパーク

このエリアには、中之島アイススケートリンクと巨大キャラクターバルーンが展示されました。